سرویس 8پارچه ساینا

  • مدل: ساینا
  • توضیحات: فرایند فورج سرد یکی از قدیمی ترین روشها در فعالیتهای فلزکاری است: یک شمش فلزی تحت فشار ابزاری قدرتمند یا فشرده، به صورت خمیری پلاستیکی تغییر شکل میدهد (قالب و پانچ) تا به شکل مطلوب برسد.