نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران
منتظر حضور گرمتان در نمایشگاه بین المللی  هستیم
سالن 40/40A غرفه7 از ساعت 9 صبح الی 17
مورخ 28 آبان لغایت 1 آذر ماه 1398
  • 4 آبان 1398