هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران
بدینوسیله از شما دعوت می نمائیم از هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی دیدن فرمائید.
منتظر دیدارتان هستیم
تاریخ : 1 الی 4 آذرماه 1397
مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
ساعت بازدید 9 الی 17
سالن40 -40A  غرفه 6
  • 1 آبان 1397