نحوه مصرف

ضمن تشكر از حسن انتخاب شما رعايت نكات زير دوام بيشتر ظروف شما را تضمين مينمايد:
دستور استفاده از ظروف با پوشش سراميك
* قبل از استفاده ظرف را با اسفنج نرم ،آب ولرم و مايع ظرفشويي شسته ،آن را خشك كرده و سپس با روغن خوراكي داخل ظرف را چرب و پس از يك ساعت با آب گرم بشوئيد . اكنون ظرف آماده استفاده است.
*براي پخت بهتر غذا از شعله كم يا متوسط استفاده نمائيد ،هرگز شعله گاز از سطح زيرين ظرف تجاوز نكند.
*از گذاشتن ظرف داخل مايكروويو و ماشين ظرفشوئي خودداري نمائيد.
*از قرار دادن ظرف با درب شيشه اي در داخل فر اجتناب نمائيد.
* پس از پخت ،از نگهداري غذا در ظرف بيش از 8 ساعت خودداري گردد.
*ظرف را در دماي زير صفر نگهداري نفرمائيد.
*جهت حفظ و دوام بيشتر پوشش سراميك ،از وارد نمودن ضربه با قاشق وكفگير بر لبه ظرف جدا خودداري نمائيد ،ضربه شديد باعث آسيب و ترك پوشش مي گردد.
*از كاربرد هر وسيله اي كه پوشش داخلي ظرف را خراش دهد خودداري كنيد،در هنگام شستشو الزاما از اسفنج نرم استفاده نماييد. در صورت سوختن غذا ،ابتدا فرصت دهيد ظرف خنك شود،سپس ظرف را در آب ولرمقرارداده و پس از 10 دقيقه ظرف را با اسفنج نرم و مايع ظرفشويي بشوييد.
*هرگز از سيم ظرفشويي و اسكاچ براي شستشوي ظروف سراميك استفاده نكنيد.