گارانتی محصولات

مشتري گرامي
*مدت ضمانت محصولات12 ماه از تاريخ خريد ميباشد.
فقط ايرادهاي مربوط به توليد شامل ضمانت مي باشد (صدمات ناشي از ضربه زدن، زمين افتادن و نيز بروز لكه ،تغيير رنگ و خراش هاي داخل و خارج ظرف كه در اثر استفاده روزمره ايجاد ميگردد را شامل نميشود..
تعويض فقط شامل ظروف داراي ايراد مربوط به توليد مي باشد.
شركت كاج تفلون رعايت قوانين و استانداردهاي پوشش نچسب در تماس با غذا و بهداشتي بودن مواد بكار رفته و بي ضرر بودن براي سلامتي انسان را ضمانت مينمايد.
در صورت عدم رعايت نكات ذكر شده در دستور استفاده از ظروف ،كالا مشمول ضمانت نخواهد بود.

*نام و نام خانوادگی:
تلفن تماس:
*نوع محصول:
*تاریخ خرید:
*نام فروشگاه:
کد امنیتی: