معرفی مدیریت شرکت کاج تفلون

 • منصور صادقی قاضي چاكي
 • مدیر عامل
 • GeneralManager@kajteflon.com
 • رزومه:منصور صادقي قاضي چاكي مدير عامل  , بنیان گذارکارخانه تولیدی كاج نچسب(تفلون)،بيش از سه دهه حضور فعال و موفق در زمينه توليد ظروف نچسب و از پيشكسوتان  وپيشگامان توليد ظروف نچسب در كشور ميباشند .

  ايشان در:
  1- خانه صنعت ومعدن
  2-سنديكاي توليد كنندگان ظروف نچسب
  3- انجمن دارندگان نشان استاندارد
  4- سنديكاي صنايع آلومينيوم ايران  و انجمن دايكاست كاران
  عضويت دارند.

ماموریت و اهداف

با اتكا به ايزد منان و با بهره مندي از نيروي انساني  كار آمد و مجرب خود يكي از پيشگامان توليد ظروف نچسب در ايران ،نقش در خور
ستايش ،در رشد و توسعه و توسعه داخلي صنعت مذكور داشته است،آنچنانكه "كيفيت" را مبناي كار خود قرار داده و بر پايه همين امر به اهداف خود در زمينه "كميت" و "رقابت سالم"دست يافته است.